<
X >
Další informace

The Traditional and Wild Toolbox provides a wide range of sources of information about wild plants.

The Resources section is intended for use by practitioners of sustainable plants use, companies seeking information about sustainable harvesting and trade, government, and general public looking for a more in-depth understanding.

Tato sekce obsahuje obecné zdroje o významu a celosvětovém využití planě rostoucích rostlin včetně sklizně a obchodu a různé zprávy a videa o planých rostlinách.

INFORMACE O
PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLINÁCH

Udržitelnost sklizně a obchodu s planě rostoucími rostlinami může být regulována na různých úrovních včetně mezinárodních politických rámců, politiky a legislativy na národní úrovni, jakož i předpisů na nižší než celostátní úrovni. Tato část obsahuje různé materiály, jako jsou zásady, nařízení a strategie týkající se sklizně planých rostlin

ZÁSADY, NAŘÍZENÍ,
STRATEGIE

Vzdělávací a poradenské materiály byly vypracovány různými organizacemi s cílem usnadnit uplatňování opatření, která se týkají osvědčených postupů pro udržitelnou sklizeň a obchodu s planě rostoucími rostlinami. Výběr těchto materiálů je zahrnut v této sekci. Uvedené nástroje řeší praktická hlediska zavádění osvědčených postupů zaměřených na různé skupiny zúčastněných stran.

ŠKOLÍCÍ MATERIÁLY
A POKYNY

Dobrovolné normy a certifikace, které jsou často zaváděny současně s vládními zásadami a předpisy, představují důležité osvědčené postupy a mechanismy pro vytváření podnětů. Nepovinné zásady a certifikační systémy jsou příležitostí pro představitele soukromého sektoru, jakož i spotřebitelského marketingu. Tato sekce je zaměřena na výběr norem platných pro sběr planě rostoucích rostlin a spravedlivý obchod s nimi.

DOBROVOLNÉ ZÁSADY A
CERTIFIKACE

Tato sekce obsahuje výběr organizací, které působí v oblasti sběru planě rostoucích rostlin a udržitelného využívání, a organizací, které působí v oblasti výzkumu, stanovování norem, vydávání osvědčení a regulace obchodu. Tato část zahrnuje rovněž odkazy na vybrané související databáze.

ORGANIZACE A
DATABÁZE

Filtry
Zobrazit:
  • Vše
  • PDF
  • Videa
  • ZIP