Zavřít

Darijan Krpan

Nadace Instituce BIT Planota

Executive Director

„Není pochyb o tom, že práce, kterou děláme, spočívá v tom, abychom našim komunitám pomohli pochopit, jak mohou prosperovat, budou-li prostředí kolem sebe zpracovávat a ne je ničit.“

Přečtěte si příběh Darijana
Zavřít

Darijanova práce v krásné oblasti planiny Banjški Trnovski ve Slovinsku ho naučila, že jsme snad všichni konečně poučení z historie.

„V minulosti byli místní farmáři chudí a nikdy si kvůli jejich ceně nemohli dovolit lékaře ani léky. Takže se obrátili k přírodě okolo nich. Věřili, že se v ní nachází květina k léčbě každé nemoci.”

Od vstupu do projektu Traditional and wild pozoruje Darijan v regionu skutečné nadšení pro možnost dozvědět se něco o vlastnostech a použití planě rostoucích rostlin. Tolik z tohoto vědění bylo ve 20. století ztraceno, ale nyní se Darijan domnívá, že mnoho lidí z jeho regionu chce znovu získat tyto znalosti a podělit se o ně.

“Our foundation organises many workshops to inform and educate local people on a variety of important issues but nothing compares to the enthusiasm shown for the ‘Traditional and Wild’ project. Everyone wants to find out more about the uses of wild plants. No other events have ever been so popular”.

Darijan věří, že místní lidé znovu objevují staré dovednosti a znalosti svých předků a že si uvědomují, jak významné místo v dnešních společenstvích zaujímají tyto tradiční postupy. Projekt Traditional and wild poskytuje informace a školení a zaměřuje se na průběžné sledování a podporu, které jsou nezbytné k obnovení těchto venkovských technik pro dlouhodobou a udržitelnou budoucnost.

„Není pochyb o tom, že práce, kterou děláme, spočívá v tom, abychom našim komunitám pomohli pochopit, jak mohou prosperovat, budou-li prostředí kolem sebe zpracovávat a ne je ničit.“