Zavřít

Gergő Gáspár

Nezisková organizace Regionální centrum zdrojů Jižní Zadunají s.r.o.

Vedoucí programu pro mezinárodní projekty

„Je báječné vidět, s jakou rychlostí můžeme pozitivně ovlivnit každodenní život lidí jen tím, že pracujeme s něčím tak jednoduchým, jako je planá rostlina.“

Přečtěte si příběh Gergöho
Zavřít

Gergő vidí svou práci na projektu Traditional and wild jako skutečně poučný zážitek. Jeho prioritou jako projektového manažera Regionálního centra zdrojů Jižní Zadunají je pracovat s komunitami v přeshraniční oblasti Maďarska a Chorvatska, kde mnoho lidí trpí těžkou ekonomickou situací. Byl fascinován, když zjistil, že plané rostliny mohou být jednoduše klíčem k pomoci mnohým z těchto komunit.

„Do tohoto projektu jsem vstoupil jako ekonom, ne vědec. Takže jsem se na vše díval z pohledu obyčejného člověka, stejně jako lidé v komunitách, kterým se snažíme pomoci," konstatuje Gergő.

Gergő považuje tuto práci za inspirující a opravdu se těší, že bude moci využít příležitost a naučí se něco o volně rostoucích rostlinách a tyto znalosti pak bude moci předávat místním lidem způsobem, který skutečně zlepší jejich život.

„Vždy jsem věděl, že ochrana přírody je důležitá a že některé druhy musí být chráněny, ale nikdy jsem si neuvědomil, jak úzce může být ochrana spojena s pomocí konkrétním lidem v chudých komunitách“.

Gergő procestoval řadu míst včetně Argentiny a Španělska. Má mnoho úžasných zážitků z celého světa. Přesto se mu tento projekt jeví jako jeden z nejvíce obohacujících, protože může díky němu sledovat a vnímat dopady své činnosti na komunity kolem něj.

„Je báječné vidět, s jakou rychlostí můžeme pozitivně ovlivnit každodenní život lidí jen tím, že pracujeme s něčím tak jednoduchým, jako je planá rostlina.“