X
O projekcie

Projekt Traditional and Wild realizowany jest we współpracy z WWF (Światowym Funduszem na Rzecz Przyrody), organizacją TRAFFIC monitorującą handel dziką florą i fauną, uczelniami akademickimi, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Projekt stawia sobie w szczególności za cel stosowanie tradycyjnej wiedzy na temat zbierania roślin dziko rosnących, wspieranie metod zrównoważonego zbioru i handlu zmierzających do poprawy warunków życia grup ludności w trudnej sytuacji społecznej i zamieszkujących obszary wiejskie Europy Środkowej.

Ponadto projekt dąży do ożywienia tradycji kulturowych związanych ze zbieraniem roślin dziko rosnących, w tym istotnej wiedzy o roślinach, którym grozi wyginięcie.